O mně

Narodil jsem se v roce 1973. Se svou ženou a dvěma dětmi žiji v Praze.

Psychologii jsem vystudoval na Filosofické fakultě University Karlovy, mou studijní specializací byla klinická psychologie. Ve svém přístupu využívám dva humanistické psychoterapeutické směry, které mě svou pětiletou odbornou přípravou ovlivnily profesně i osobně – Gestalt terapii a skupinovou psychodynamickou terapii.

Psychoterapii se věnuji od roku 2000 jako individuální a skupinový terapeut doléčovacího centra Drop In, kde pracuji s lidmi hledajícími životní svobodu namísto závislosti. Ve vlastní psychoterapeutické praxi se zaměřuji na individuální práci s dospělými klienty s různým typem obtíží.

Jsem externím lektorem Institutu pro výcvik v Gestalt terapii, kde vedu sebezkušenostní skupiny pro budoucí psychoterapeuty.

Poslední roky se věnuji také supervizi týmům pracovníků neziskových organizací. Pro ně připravuji a vedu i víkendové programy zaměřené na další rozvoj organizace a její kultury i dovedností a kompetencí samotných pracovníků.

Ve své práci se dál vzdělávám, mými supervizory jsou PhDr. Martin Hajný a Mgr. Jaromír Chrášťanský.

Svůj čas věnuji kromě práce a rodiny rád i přátelům, výletům, čtení a hrám.

Mgr. Radek Markus

psycholog a terapeut

Praha 1

Mgr. Radek Markus

Radek Markus