Spolupráce

Pro dobré výsledky našeho setkávání považuji za velmi důležité postupné vytváření pracovního spojenectví, tedy takového vztahu mezi námi, ve kterém se pro vás mohu stát určitým přirozeným spojencem ve vaší práci na změnách, o které usilujete, a podporou při poznávání vlastních životních možností a úskalí.

S tím, jak klient prostřednictvím vzájemného poznávání získává v tomto spojenectví důvěru, může si dovolit být více otevřený a s  pocitem bezpečí se věnovat různým okolnostem, které mají vliv na životní situaci, ve které se nachází. Cíle našeho setkávání, aktuální hloubka otevřenosti, do které se pouštíte, stejně jako rozhodnutí k případným změnám a jejich načasování jsou přitom plně ve vaší kompetenci.

vrabci

Jak pracuji

V mých očích jsou zdi, oddělující zdravé a nemocné, jen výrazem slepoty vůči skutečné hodnotě člověka, která je tam i zde stejná.
F. Kafka

Usiluji o vytvoření takových podmínek, abyste se mnou mohli s pocitem bezpečí mluvit o všech tématech, která jsou pro vás důležitá. Jsem přesvědčený, že každý se pokoušíme dělat věci nejlépe, jak v dané chvíli dokážeme, a každý prožíváme události svého života svým vlastním způsobem. Nevidím sebe jako někoho, kdo by měl právo říkat vám, co děláte správně a co špatně, jak byste měli žít a co máte dělat. Nehodnotím vás ani vaše životní volby, nechci vám vnucovat vlastní pohledy a možnosti řešení. Za užitečné považuji, když můžete přijmout, jací skutečně jste, na základě toho se rozvíjet a jednat ve svém životě tak, jak si sami zvolíte.

Směřuji k tomu, abyste mohli lépe porozumět sobě a svému životnímu příběhu, uvědomovat si, co vás vede k rozhodnutím a do situací, se kterými nejste spokojeni, co vám umožní lépe naplnit své potřeby, a nabízím vám podporu pro změny, ke kterým jste se rozhodli.

Za důležité pokládám nacházení souvislostí mezi tím, co se ve všem životě děje, a vaším prožíváním a porozumění událostem. Snažím se rozšířit vaše poznání toho, jak vás v současné situaci ovlivňují vaše minulé zkušenosti, vaše obvyklé způsoby reagování i vaše současná přesvědčení o sobě či druhých lidech. Pak můžete zvážit, které z nich zůstávají dosud cenným zdrojem a které jsou nyní spíš překážkou spokojeného a naplněného života, a případně se rozhodnout prověřit nové možností.

Průběh konzultace

Během konzultací obvykle vycházíme z přirozeně se rozvíjejícího rozhovoru. Pro tento rozhovor nenavrhuji témata: je na vás, čemu se chcete v setkání věnovat, jak a pro co chcete čas terapie využít. Často se odrážíme od toho, co aktuálně vnímáte ve svém životě jako důležité.

Vážím si vaší ochoty mluvit pokud možno otevřeně o všem, co se ve vašem životě děje, o tom, co prožíváte a o čem přemýšlíte, a to včetně takových myšlenek a pocitů, které sami můžete považovat z různých důvodů za nevhodné.

I když rozhovor během setkání obvykle vedu směrem k plnějšímu uvědomění vašich potřeb a prožitků, chápu ho především jako dialog, ve kterém se společně věnujeme dalším souvislostem, významu, který pro vás mají, a možným změnám v pohledu na situaci a ve vašem jednání.

Jako zdroje informací přitom kromě životních událostí využíváme také toho, co zažíváte a o čem přemýšlíte přímo v průběhu setkání, případně (když se to ukazuje jako důležité) i to, co se děje mezi námi.

První schůzka

První schůzka obvykle slouží k vyjasnění, co vás k vyhledání pomoci vede a co od společné práce očekáváte. Věnujeme se souvislostem a vývoji obtíží a tomu, jaký vliv na vás mají.

Ujasňujeme podmínky a způsob společné práce, mluvíme o vašich dosavadních zkušenostech s terapií a pokusy o změnu i o otázkách, které k terapii máte.

První schůzka je vždy také spojená se vzájemným poznáváním a rozhodováním, zda jsou nabízené služby pro vás vhodné a zda vidíte spolupráci jako užitečnou. Máte možnost zažít způsob mé práce i to, jak přistupuji k vám a tématům, se kterými přicházíte.

To umožňuje vám i mně zvážit další postup a domluvit se v závěru prvního setkání buď na další spolupráci, času na její zvážení, nebo případně na vyhledání služeb jiného odborníka. Je také možné dohodnout si ještě několik dalších setkání, která přinesou větší jistotu, zda je pro vás spolupráce přínosná.

zena

Frekvence a délka setkávání

Obvykle se setkáváme 1× týdně, což umožňuje dobrou kontinuitu naší práce. Podle vašich aktuálních potřeb a možností je ale možné se dohodnout i jinak.

Délka spolupráce je vždy individuální. Souvisí jak s povahou potíží, které vás do terapie přivádějí, tak s rozhodnutím, kolik svého času chcete do kýžené změny investovat. V některých případech stačí několik setkání k získání potřebné orientace, pokud je oproti tomu vaším cílem hlubší změna, spolupráce probíhá obvykle v řádu měsíců či let.

Během společné práce se stává, že se váš pohled na vlastní potíže a jejich zdroje postupně mění, a v souvislosti s tím dojde i k jinému pohledu na cíl terapie a její délku. Rozhodující slovo ve zvažování délky terapie máte ale vždy vy: v terapii pokračujete jen za předpokladu, že v ní vidíte smysl a osobní přínos.

Ukončování spolupráce probíhá po vzájemné domluvě. Jako vhodné vidím o zvažování ukončení terapie mluvit přímo během našich setkání, dohodnout se na jeho načasování a poslední konzultaci věnovat bilanci přínosu terapie a rozloučení.

Fotografie jsou použity s laskavým souhlasem autorky Lenky Faltejskové.

Mgr. Radek Markus

psycholog a terapeut

Praha 1